English study, abc grammar, grammar in use,dictionary,picture dictionary,ESL, English as a second Language, listening, speaking, reading, writing online grammar course, grammar courses, practice lsat exams, lsat practice exam, english grammar software, english grammar course, esl, grammar tutorial, english grammar study, english, beginner esl lessons, learn english, learn spanish words, learn english grammar, english grammar tutorial, english grammar workbook, learning english grammar, teaching english grammar, two word verbs, german verbs, spanish verb, verbs, esl listening practice, tag questions, test english, esl lesson, english grammar, english grammar exercises, english grammar exercise, basic english grammar, english grammar lessons, english grammar lesson, english grammar practice, english grammar online, english grammar review, english grammar book, english grammar checker, english grammar worksheets, middle english grammar, efl grammar, grammar exercises, german grammar, grammar tense, grammar exercise, grammar workbook, grammar workbooks, grammar, esl grammar, grammar practice, turkish grammar, russian grammar, phrasal verb, phrasal verbs, english phrasal verbs, phrasal verbs exerces, phrasal verbs dictionary, sat test help, sat prep, sat tutor, gre study guide, gre sample exams, practice gmat, gre practice exam, gre practice exams, ase test preparation, gmat test, umat test, psat test, college sat, sat college exam, sat preparation, gmat exams, gmat, esl schools, cfa practice test, isat practice tests, gre preparation

 

 
 

Mn ăn Nơi khc, Nước ngoi


Ch Thi


Vật liệu:


1 lon sương sa (grass jell -green)
1 lọ dừa non (gọi l palm, or young coconut)
3 cup sữa tươi, nếu muốn bo th cho sữa half and half
1 lon mt nghệ
1 lon tri nhn hộp


Cch lm:


Sương sa (thạch mu xanh) , đổ ra, lấy nước lun, cắt miếng cho vo t, mt thi di di (bỏ nước), nhn mở hộp ra đổ vo lấy nước lun, dừa non (palm) đổ vo lun, (bỏ nước) , lấy muỗng khuấy nhẹ ln, sau đ đổ 3 cup sữa tươi vo, cho đ vo ăn .


Optional: nếu c nhiều thời gian th lm hạt lựu bỏ vo cho n c đủ mu , xanh của sương sa , vng của mt, trắng của dừa non v nhn,đỏ của hạt lựu, ngon hơn v đẹp hơn...


Chc cc bạn ăn ngon.Go back
 

2005 - 2011 | www.NauNgon.Com