English study, abc grammar, grammar in use,dictionary,picture dictionary,ESL, English as a second Language, listening, speaking, reading, writing online grammar course, grammar courses, practice lsat exams, lsat practice exam, english grammar software, english grammar course, esl, grammar tutorial, english grammar study, english, beginner esl lessons, learn english, learn spanish words, learn english grammar, english grammar tutorial, english grammar workbook, learning english grammar, teaching english grammar, two word verbs, german verbs, spanish verb, verbs, esl listening practice, tag questions, test english, esl lesson, english grammar, english grammar exercises, english grammar exercise, basic english grammar, english grammar lessons, english grammar lesson, english grammar practice, english grammar online, english grammar review, english grammar book, english grammar checker, english grammar worksheets, middle english grammar, efl grammar, grammar exercises, german grammar, grammar tense, grammar exercise, grammar workbook, grammar workbooks, grammar, esl grammar, grammar practice, turkish grammar, russian grammar, phrasal verb, phrasal verbs, english phrasal verbs, phrasal verbs exerces, phrasal verbs dictionary, sat test help, sat prep, sat tutor, gre study guide, gre sample exams, practice gmat, gre practice exam, gre practice exams, ase test preparation, gmat test, umat test, psat test, college sat, sat college exam, sat preparation, gmat exams, gmat, esl schools, cfa practice test, isat practice tests, gre preparation

 

 
 

Mn ăn miền Nam


Lẩu c lc1/. Nguyn liệu :
_ Xương heo : 500g
_ C lc : 300g
_ Mỡ hạt lựu : 50g
_ Bạc h : 2 cy
_ Đậu bắp : 5 tri vừa
_ C chua : 2 tri
_ Bn : 500g
_ Sả bằm : 1M canh
_ Tỏi bằm : 1m caf
_ Thơm : tri
_ Me : 500 đồng
_ Rau m + ng gai : 500 đồng
_ Gia vị : muối + đường + bột ngọt + nước mắm + hnh phi .
2/. Cch lm
_ Giai đoạn 1 : chuẩn bị
+ C lc lm sạch cắt khoang vừa ăn
+ Xương heo nấu nước dng
+ Bạc h , đậu bắp , c chua cằt vừa ăn
+ Rau m ng gai cắt khc nhỏ
+ Me lược bỏ hạt
_ Gai đoạn 2 : nấu
+ Phi tỏi thơm , bỏ xả bằm vo , x vn thơm bỏ c lc vo trở qua lại , c săn lại thm 1,5 lt nước dng , đun si ===> nước lẩu
+ Nm : 2M canh me + 1m caf muối + 4m đường + 4m bọt ngọt + 1m nước mắm
_ Gai đoạn 3 : trnh by
+ Xếp vo lẩu đậu bắp , bạc h , thơm , c chua , cho nước lẩu vo rắc rau m ng gai , hnh phi , vi lt ớt ln ln mặt
+ Lẩu c lc ăn với bn + nước mắm tởi ớt mặn.
3/. Yu cầu thnh phẩm
_ Nước c vị chua ngọt vừa ăn
_ C khng nt , dậy mi thơm của sả + rau m ng gai .<< Về mục lục >>
 

2005 - 2011 | www.NauNgon.Com