English study, abc grammar, grammar in use,dictionary,picture dictionary,ESL, English as a second Language, listening, speaking, reading, writing online grammar course, grammar courses, practice lsat exams, lsat practice exam, english grammar software, english grammar course, esl, grammar tutorial, english grammar study, english, beginner esl lessons, learn english, learn spanish words, learn english grammar, english grammar tutorial, english grammar workbook, learning english grammar, teaching english grammar, two word verbs, german verbs, spanish verb, verbs, esl listening practice, tag questions, test english, esl lesson, english grammar, english grammar exercises, english grammar exercise, basic english grammar, english grammar lessons, english grammar lesson, english grammar practice, english grammar online, english grammar review, english grammar book, english grammar checker, english grammar worksheets, middle english grammar, efl grammar, grammar exercises, german grammar, grammar tense, grammar exercise, grammar workbook, grammar workbooks, grammar, esl grammar, grammar practice, turkish grammar, russian grammar, phrasal verb, phrasal verbs, english phrasal verbs, phrasal verbs exerces, phrasal verbs dictionary, sat test help, sat prep, sat tutor, gre study guide, gre sample exams, practice gmat, gre practice exam, gre practice exams, ase test preparation, gmat test, umat test, psat test, college sat, sat college exam, sat preparation, gmat exams, gmat, esl schools, cfa practice test, isat practice tests, gre preparation

 

 
 

Mn ăn miền Nam


Ch Hạt Sen


 

Ch Hạt Sen

Vật Liệu v Chuẩn Bị:
Hạt sen kh 300 g, đường ct trắng 250 g, dừa nạo 50 g.
Cch Lm v Trnh By:
Cch lm:
Hạt sen đi sạch, luộc qua cho hết nhựạ Sau đ ninh nhỏ lửa (thỉnh thoảng nn cho thm nưước l để hạt sen nhanh nhừ). Khi hạt sen đ chn nhừ, chắt nưước ring. Cho đưường vo xo cng hạt sen cho ngấm kỹ. Khi nhắm thấy hạt sen nhừv ngấm ngọt vừa ăn cho nưước ninh hạt sen vo đun si ln một lần nữạ Bắc ra để nguộị
Mn ny ăn mt bổ v giải nhiệt tốt trong những ngy h nng nực. Khi ăn cho thm một it nưước hoa bưởị
<< Về mục lục >>
 

2005 - 2011 | www.NauNgon.Com