English study, abc grammar, grammar in use,dictionary,picture dictionary,ESL, English as a second Language, listening, speaking, reading, writing online grammar course, grammar courses, practice lsat exams, lsat practice exam, english grammar software, english grammar course, esl, grammar tutorial, english grammar study, english, beginner esl lessons, learn english, learn spanish words, learn english grammar, english grammar tutorial, english grammar workbook, learning english grammar, teaching english grammar, two word verbs, german verbs, spanish verb, verbs, esl listening practice, tag questions, test english, esl lesson, english grammar, english grammar exercises, english grammar exercise, basic english grammar, english grammar lessons, english grammar lesson, english grammar practice, english grammar online, english grammar review, english grammar book, english grammar checker, english grammar worksheets, middle english grammar, efl grammar, grammar exercises, german grammar, grammar tense, grammar exercise, grammar workbook, grammar workbooks, grammar, esl grammar, grammar practice, turkish grammar, russian grammar, phrasal verb, phrasal verbs, english phrasal verbs, phrasal verbs exerces, phrasal verbs dictionary, sat test help, sat prep, sat tutor, gre study guide, gre sample exams, practice gmat, gre practice exam, gre practice exams, ase test preparation, gmat test, umat test, psat test, college sat, sat college exam, sat preparation, gmat exams, gmat, esl schools, cfa practice test, isat practice tests, gre preparation

 

 
 

Mn ăn miền Nam


Ch ậu Xanh


 

Ch ậu Xanh

Vật Liệu v Chuẩn Bị:

Đậu xanh kh 250 g, đừường ct trắng 200 g, vani một t.
Cch Lm v Trnh By:
Cch lm:
Đậu xanh ngm vo nưước ấm đến khi ngấm th đi cho sạch vỏ. Cho đỗ vo nồi ninh đến khi đỗ thật chn. Cho đưường vo tiếp tục ninh đến khi đậu snh (ch : sau khi cho đưường vo đảo nhẹ tay để hạt đỗ khng bị dnh xuống đy nồi, kh). Bắc ra cho một cht vani vo để nguộị Mn ny ăn nng hay để nguội bỏ đ đều ngon.
Ch phải snh, thoảng thơm mi vani, mầu nh vng đẹp mắt, đỗ ngọt vừa đủ.
<< Về mục lục >>
 

2005 - 2011 | www.NauNgon.Com